Zadar

PRIPRAVNIČKI STAŽ

Dom u Zemuniku zapošljava socijalnog radnika

Ravnateljica Doma za odrasle osobe Zemunik Nataša Petrušić raspisala je javni natječaj za prijem jednog pripravnika na jednogodišnji staža.

Ravnateljica Doma za odrasle osobe Zemunik Nataša Petrušić raspisala je javni natječaj za prijem jednog pripravnika na jednogodišnji staža.

Riječ je o radnom mjestu socijalnog radnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, preslike diplome, važeće osobne iskaznice, domovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca. Rok za podnošenje prijave je 8 dana.

PRIKAŽI KOMENTARE (0)
Komentar dodajte na Desktop verziji » DESKTOP VERZIJA