Zadar

PROJEKT NIJE MI TEŠKO

Izradit će se stranica i aplikacija za čisti okoliš

Danas je u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru održana početna konferencija projekta ,,Nije mi teško - zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu' u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. u okviru poziva ,,Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom', KK.06.3.1.07.

Danas je u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru održana početna konferencija projekta ,,Nije mi teško - zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu' u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. u okviru poziva ,,Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom', KK.06.3.1.07.

Nositelj projekta je Grad Biograd na Moru, a partneri su Općina Lišane Ostrovičke, Općina Pakoštane, Općina Polača i Općina Stankovci.

Cilj projekta je informiranje javnosti o održivom gospodarenju otpadom i educiranje građana o konceptu kružnog gospodarstva. Na taj će se način podići svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s otpadom i ojačati prepoznatljivost JLS-ova u izgradnji učinkovitog i cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

Mjere koje će pomoći ostvarenju cilja odnose se na provedbu izobrazno - informativnih aktivnosti kojima će se ciljane skupine javnosti potaknuti na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Tako će se u razdoblju provedbe projekta provesti sljedeće aktivnosti: izrada letaka, vodiča i plakata za sprječavanje nastanka otpada te odgovorno postupanje s otpadom, radijski edukativno - promotivni spotovi, emisije i oglasi, uspostava mrežne stranice i aplikacija za pametne telefone o gospodarenju otpadom za područje JLS, radionice za djecu vrtićkog i predškolskog uzrasta, osnovne i srednje škole popraćene natjecanjem u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada, javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom, naljepnice za označavanje kanti i kontejnera za strane turiste s uputama, te obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša (Dan planeta Zemlje, Zelena čistka).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 511.042,35 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 503.887,00 kuna. Razdoblje trajanja projekta traje zaključno do 26.06.2020. godine.

Grad Biograd na Moru trenutno provodi projekte iz različitih područja kao što je turizam, poduzetništvo, zaštita okoliša i drugi u vrijednosti preko 120 milijuna kuna. Projekti su sufinancirani iz nacionalnih i EU izvora.

PRIKAŽI KOMENTARE (0)
Komentar dodajte na Desktop verziji » DESKTOP VERZIJA