Zadar

PILOT PROJEKT

Je li Zadarska županija povoljan prostor za elektrane?

Energetski institut Hrvoje Požar i The Nature Conservancy u srijedu su organizirali radionicu na kojoj su predstavili Pilot projekt integriranog i participativnog planiranja prostora za smještaj sunčanih elektrana i vjetroelektrana u prostorima EIHP-a u Zagrebu.

Energetski institut Hrvoje Požar i The Nature Conservancy u srijedu su organizirali radionicu na kojoj su predstavili Pilot projekt integriranog i participativnog planiranja prostora za smještaj sunčanih elektrana i vjetroelektrana u prostorima EIHP-a u Zagrebu.

Iz Zadarske županije javljaju kako su na radionici sudjelovali i njihovi predstavnici. Naime, na poziv instituta „Hrvoje Požar", Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove odlučio se za sudjelovanje Zadarske županije u svojstvu pilot područja u navedenom projektu te je potpisan Sporazum o suradnji.

Za ovu priliku Zadarska županija se predstavila osvrtom na prostorno-planske odredbe, trenutno stanje zaštite prirode i lokaliteta posebne prirodne vrijednosti te izrađenih stručnih energetskih podloga na temelju kojih se planiraju i provode projekti korištenja obnovljivih izvora energije na području Zadarske županije.

Tijekom radionice razmijenjena su iskustva u iskorištavanju obnovljivih izvora energije uz uvažavanje ciljeva zaštite prirode, krajobraza i okoliša te utvrđena područja moguće suradnje stručnjaka različitih sektora kako bi kroz integrirano planiranje osigurali ispunjenje ciljeva zaštite klime i zaštite okoliša.

Cilj projekta je razviti pristup i metodologiju za ocjenu povoljnosti prostora Zadarske županije za sunčane elektrane i vjetroelektrane s obzirom na postojeća ograničenja i osjetljivost prostora s aspekta zaštite prirode i okoliša.

Hrvatska je u procesu usvajanja niza strateških dokumenata koji se odnose na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe. Nacionalni energetski i klimatski plan (NECP - National Energy and Climate Plan), koji je u fazi izrade, predviđa značajno povećanje opskrbe energijom iz obnovljivih izvora energije do 2030. (predviđeni povećani udjel OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije bi iznosio 36,4% sa trenutnih 28,6%) posebno iz elektrana na potencijale energije sunca i vjetra. Uzimajući u obzir ciljeve Strategije i Akcijskog plana za zaštitu prirode od 2017. do 2025. godine, postoji očita potreba za međusektorskim planiranjem kako bi se osigurala održiva integracija dodatnih kapaciteta obnovljivih

 

PRIKAŽI KOMENTARE (0)
Komentar dodajte na Desktop verziji » DESKTOP VERZIJA