Zadar

SASTANAK U GRADU

Počinje gradnja rotora na ulazu u Grad Pag

Radovi na izgradnji rotora će se izvoditi narednih 6 mjeseci

U Gradu Pagu održan je sastanak između predstavnika Grada Paga, Hrvatskih cesta, tvrtke COLAS i i tvrtke KNAP vezano uz početak radova na rotoru u Gradu Pagu na državnoj cesti D106 prema Starom Gradu.

Ante Fabijanić, gradonačelnik, Davor Fabijanić, zamjenik gradonačelnika Grada Paga, David Milin, voditelj tehničke ispostave Hrvatskih cesta Zadar, voditelj projekta, izvođači radova te nadzorni inžinjer obišli su i pregledali buduće gradilište kako bi dogovorili pripremne radnje i početak radova.

Na temelju Sporazuma između Grada Paga i Hrvatskih cesta ishodovana je građevinska dozvola te će se kroz idućih 10 dana započeti sa radovima na izgradnji rotora. Radove financiraju Hrvatske ceste, a Grad Pag je izradio projektnu dokumentaciju te riješio imovinsko-pravna pitanja i otkup zemljišta. Visina investicije izgradnje rotora iznosi 6,5 milijuna kuna.

„Zahvaljujemo predstavnicima Hrvatskih cesta, izvođača radova i nadzora što su došli u Pag kako bi dogovorili pripremne radnje oko ovog vrlo važnog projekta za naš grad. U narednih deset dana djelatnici tvrtke Pag II pripremiti će teren na način da će ukloniti reklame, prometnu signalizaciju i sve što je potrebno kako bi radovi mogli započeti 1. veljače 2021. godine. Radi se o vrlo zahtjevnom infrastrukturnom projektu jer će se morati pomicati postojeće instalacije. Radovi na izgradnji rotora će se izvoditi narednih 6 mjeseci te ćemo sa jednim dijelom u završnoj fazi ući i u turističku sezonu. Ovim putem unaprijed molimo građane Paga za razumijevanje i strpljenje te da koriste zaobilaznu cestu i poštuju privremenu regulaciju prometa koja će biti na snazi kada radovi krenu". - rekao je Ante Fabijanić gradonačelnik Grada Paga.

PRIKAŽI KOMENTARE (0)
Komentar dodajte na Desktop verziji » DESKTOP VERZIJA