Zadar

IZLAGANJE U KNJIŽNICI

Porat i Martina Barbiš o psihijatrijskoj hospitalizaciji

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji - Porat i Martina Barbiš, mag. psych. pozivaju vas na izlaganje nalaza istraživanja Iskustva psihijatrijske hospitalizacije iz hrvatskih bolnica

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji - Porat i Martina Barbiš, mag. psych. pozivaju vas na izlaganje nalaza istraživanja Iskustva psihijatrijske hospitalizacije iz hrvatskih bolnica.

Izlaganje će se održati u dvorani Gradske knjižnice u Zadru u petak, 21. veljače s početkom u 12 sati.

U istraživanju je sudjelovalo 214 osoba koje su imale iskustvo psihijatrijske hospitalizacije u različitim bolnicama u Hrvatskoj. Bit će izložena njihova pozitivna i negativna iskustva s psihijatrijskim osobljem, njihova iskustva (ne)poštivanja etičkih načela od strane psihijatrijskog osoblja te podaci o njihovoj samostigmatizaciji. Bit će prezentirane i njihove pozitivne i negativne kritike psihijatrijskog sustava, osoblja i hospitalizacije. Na koncu će biti iznesena mišljenja sudionika istraživanja o tome što bi hospitaliziranim osobama istinski pomoglo od strane psihijatrijskog osoblja i u terapiji.

PRIKAŽI KOMENTARE (0)
Komentar dodajte na Desktop verziji » DESKTOP VERZIJA