Zadar

DO 6. RUJNA

Županija prelazi na ljetno radno vrijeme

Od ponedjeljka 17. lipnja do 6. rujna radno vrijeme u upravnim tijelima i ispostavama Zadarske županije počinje u 07,00 sati i traje do 15,00 sati.

Od ponedjeljka 17. lipnja do 6. rujna radno vrijeme u upravnim tijelima i ispostavama Zadarske županije počinje u 07,00 sati i traje do 15,00 sati. 

Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11,30 do 12,00 sati, a rad sa strankama je svaki radni dan od 07,30 do 11,30 sati. Iznimno, rad sa strankama u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove na adresi Fra Brne Krnarutića 13/1 , Stjepana Radića 2F, i u ispostavama Odjela je utorkom i četvrtkom od 07,30 do 11,30 sati.

 

PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Komentar dodajte na Desktop verziji » DESKTOP VERZIJA