Zadar

U SPORAZUMU NAMJESNIŠTVO IZ DOBA AUSTRIJOM

Budući Muzej grada preuzeo bi građu i polovicu zaposlenih iz Narodnog muzeja

Hoće li Narodni muzej šaptom pasti nakon što Županijska skupština usvoji sporazum o tome da dio građe i zaposlenih prebaci se u Muzej Grada, osviti o tome hoće li Gradsko vijeće imati većinu za izglasavanje nove ustanove.

Hoće li Narodni muzej "šaptom pasti" nakon što Županijska skupština usvoji sporazum o tome da dio građe i zaposlenih prebaci se u Muzej Grada, ovisit će o tome hoće li Gradsko vijeće imati većinu za izglasavanje nove ustanove.
I to iz drugog pokušaja u kojem postignut politički dogovor - vi nas oslobađate utega Renate Peroš a mi vama dajemo ispunjen cilj EU projekta uređenje Providurove i Kneževe palače koje neki uporno brendiraju kao II Palače.

Iako je to izvorno ideja Narodnog muzeja koji je imao koncept Muzej dvije palače, interesi su se promijenili. Grad Zadar je vlasnik te dvije zgrade, a Narodni muzej je županijska ustanova.
Obnovom Kneževe palače postignut je kompromis tako da je ugovorena podjela upravljanja između Koncertnog ureda kojeg je tada vodila Dina Bušić i Narodnog muzeja za koji Grad financira šestoro zaposlenih. Koncertni ured je lani preselio i svoje sjedište u Providurovu palaču, a ugovor o korištenju te ustanove i Narodnog muzeja produžava se svakih šest mjeseci.

Taj kulturni koloplet trebala bi prekinuti ustanova koja se zove Muzej grada Zadra. Isti onaj koji već postoji u sklopu Narodnog muzeja. On bi trebao prijeći pod okrilje nove ustanove koja mora imati za to uvjete da bi  prvi muzej kojeg osniva Grad Zadar "blagoslovila" ministrica kulture. Tim sporazumom, Muzej Grada kao nova ustanova preuzima polovicu zaposlenih Narodnog muzeja, muzejske poslove, građu, dokumentaciju i arhivu vezanu za Muzej Grada i Galeriju umjetnina - najvrjedniji dio Narodnog muzeja.

U obrazloženju za skupštinu, pročelnik Ivan Šimunić, ovako je to opisao:
Gradonačelnik Grada Zadra uputio je županu Zadarske županije 14. srpnja 2022. godine pismo namjere o pokretanju procesa rada na preuzimanju građe Muzeja grada Zadra i Galerije umjetnina te pripadajućih djelatnika dvaju navedenih odjela Narodnog muzeja Zadar, te smještanje unutar prostora II Palače - Kneževe i Providurove palače....

Ključni dopis poslao  je predsjednika Upravnog vijeća Narodnog muzeja Zadar od 26. lipnja 2023. godine s 11. sjednice Upravnog vijeća kojim se predlaže Županijskoj skupštini „donošenje zaključka o suglasnosti za osiguranje uvjeta za osnivanje Muzeja grada Zadra".

Kada se sklapao ugovor o korišenju Kneževe palače

Nevjerojatno je kako netko u tekstu tog sporazuma, može napisati "u slučaju daljnje adaptacije kompleks Namjesništva", kao da je Zadra još uvijek u vremenu austrijske carevine u kojoj je tzv. Providurova bila u 19. stoljeću administrativno sjedište zemaljske vlade Dalmacije.

Prijedlog sporazuma, Upravno vijeće Narodnog muzeja razmatralo je još u siječnju. Tada je članica vijeća, uskoro v.d. ravnateljica Vesna Sabolić inzistirala na tome da taj sporazum ne znači podjelu Narodnog muzeja, podsjeća kako je ugovorom Narodni muzej trajni podstanar u Kneževoj palači. I pročelnik Ivan Šimunić je tada imao primjedbu kako se taj ugovor o Kneževoj ne smije vezati uz sporazum.

Ali pročelnica Dina Bušić odgovora protuargumentom „zmije". Taj čelični element je povezao dvije građevine koje imaju jedinstveno brojilo i zato s njom treba upravljati jedna pravna osoba. Članovi Upravnog vijeća u siječnju su isticali potrebu zadržavanja Kneževa kao izložbenog prostora te polivalentne dvorane.

 Pitanje koje ostaje otvoreno što je s fundusom zadarske Galerije umjetnina koji je godinama čekao obnovu i uređenje svog prostora  u Providurovoj. Umjesto zadarskog stalnog postava, u taj prostor je uselila izložba Jedan svijet,Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti na dvije godine na obostranu korist gradske vlasti i ravnatelja NMMU, Zadranina Branka Franceschija.

 

PRIKAŽI KOMENTARE (15)
Komentar dodajte na Desktop verziji » DESKTOP VERZIJA