Zadar

KREKIĆ ZA 33 MILIJUNA JOŠ NIJE ZAVRŠIO DNEVNU BOLNICU

Iz Bolnice nedovršen bunker prebacili u drugi EU projekt i sad se hvale da su jedini u Hrvatskoj

Usprkos najavi ravnatelja zadarske bolnice, dr. Željk Čuline o konačnom završetku radova i uređenju okoliša primopredaji koja je trebala početi prvog tjedna u rujnu, stanje na gradilištu je radno

Usprkos najavi ravnatelja zadarske bolnice, dr. Željk Čuline o konačnom završetku radova i uređenju okoliša primopredaji koja je trebala početi prvog tjedna u rujnu, stanje na gradilištu je radno. .Posljednji rok kojeg je dobio Krekić Avangrad bio je 2. rujna.
Ravnatelju bolnice prije dva tjedna smo postavili pitanje kako je moguće da će biti objavljen ponovni natječaj za bunker kad je on bio dio projekta na kojem se radi od 2019. godine. Pitali smo i kolika je procjena vrijednosti za nove radove te koliko je sada taj EU Projekt premašio investiciju. U petak poslijepodne dobili smo opširan odgovor uz Ureda ravnatelja - ipak se radi o EU projektu koji mora biti transparentan prema javnosti.

Iz tog odgovora proizlazi kako je Opća bolnica Zadar jedina koja ima izgrađen, ali trenutno neuređen bunker te ima mogućnost prva instalirati linearni akcelerator i CT simulator. Bunker kojeg je iskopao na dubinu od 10 metara slovenski Solid, podvučen je za nastavak projektiranja pod drugi projekt.
Pitanje je na koje je radove Krekić Avangardu je trebalo platiti 33 milijuna kuna, a konačni iznos se još ne zna. Oni su napravili novi spoj prema zgradi Interne, uz već postojeći s Poliklinikom te su završili fasadu za koju je bivši izvođač dopremio materijal. Okoliš, prema fotografijama od prošlog tjedna još nije taknut.

Prenosimo informacije iz Ureda ravnatelja Bolnice:.

Opća bolnica Zadar sudjeluje u dva projekta: Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju te C5.1. R2-I1 Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka.
Temeljem raspisanog poziva za financiranje projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.", Opća bolnica Zadar bila je ograničena na maksimalni iznos sredstava u vrijednosti od 50.000.000,00 HRK za provedbu sljedećih projektnih aktivnosti: izgradnju, opremanje, vidljivost, edukaciju i provedbu horizontalnih mjera za ostvarivanje ciljeva poziva te je ugovoren projekt ukupne vrijednosti od 49.998.615,00 HRK, odnosno 6.635.956,60 EUR čija je stopa sufinanciranja 100 posto.

Projekt "Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju" je nakon svih izazova, odnosno raskida Ugovora s izvođačem radova Solida d.o.o. te ugovaranja novog s tvrtkom Krekić Avangard, COVID-19 pandemije i rasta cijena na tržištu, pri samom kraju.

Potrebno je spomenuti i dio nužnih troškova koji nisu financirani EU sredstvima, a riječ je o neplaniranim troškovima koji su usko vezani za gradnju dnevnih bolnica, a nisu se mogli pravovremeno planirati i izbjeći.

Za gradnju su temeljem Ugovora o financiranju osigurana sredstva EU u iznosu od 41.591.682,31 HRK /5.520.164,88 EUR. S izvođačem Krekić Avangard potpisan je Ugovor u vrijednosti od 32.965.063,46 HRK / 4.375.215,80 EUR, a konačan iznos Ugovora o gradnji znati će se nakon završnog obračuna.

Medicinska i nemedicinska oprema bitna za funkcioniranje dnevnih bolnica nakon završetka gradnje financirana je u okviru projekta u ukupnom iznosu od 5.570.664,94 HRK. Sva novonabavljena oprema instalirati će se kroz mjesec listopad 2023.

 

Izgađeni bunker prethodnim projektom bio je preduvjet da Opća bolnica Zadar uđe u Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Komponentu 5 - Zdravstvo, Reforme 2 i investicije 1 „Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka".

Navedenim projektom definirana je nabava građevinskih radova za izgradnju i uređenje novih bunkera te nabava radioterapijske opreme, odnosno linearni akceleratori VMAT i SBRT, HDR brahiterapija i CT simulator.
Ministarstvo zdravstva je, kao nadležno tijelo za provedbu projekta s ciljem usuglašavanja natječajne dokumentacije u smislu efikasnosti i ekonomičnosti te zadovoljavanja traženih specifikacija, nalagalo da svaka bolnica mora izraditi projektno tehničku dokumentaciju.
Javnu nabavu za opremu (linearne akceleratore i CT simulatore) provodi Ministarstvo zdravstva te je u završnoj fazi nakon otvaranja ponuda od dana 14. kolovoza 2023 godine.

Nabave za uređenje i izgradnju novih bunkera provode kliničko bolnički centri, klinički centri i opće bolnice nakon dostave projektno tehničke dokumentacije na uvid Ministarstvu zdravstva te konačnog odobrenja za financiranje. Budući da su ostale bolnice u fazi projektiranja, Opća bolnica Zadar jedina u ovom trenutku ima izgrađen, ali trenutno neuređen bunker te ima mogućnost prva instalirati linearni akcelerator i CT simulator. 

Temeljem Sporazuma o zajedničkoj provedbi određenih postupaka s Ministarstvom zdravstva Opća bolnica Zadar izradila je projektno tehničku dokumentaciju za izvođenje radova za uređenje prostorije namijenjene smještaju linearnog akceleratora, CT stimulatora te ostalih prostorija za primanje i obradu pacijenata. Ističemo kako projektno-tehnička dokumentacija obuhvaća građevinski, elektrotehnički i strojarski projekt te je izrađena tako da osigura svim ponuđačima opreme (linearnih akceleratora) mogućnost sudjelovanja u nabavi kako bi oprema što prije bila stavljena u funkciju.

Sukladno projektu za kojeg je dobivena građevinska dozvola i temeljem koje se izvode građevinski radovi, planirana je izgradnja prostora za smještaj linearnog akceleratora i CT simulatora u roh bau fazi, te uređenje istih prostora nije bio sastavni dio ugovorenih troškovnika radova sa izvođačem. Ponovno napominjemo kako uređenje prostora te sve prateće strojarske i elektroinstalacije i oprema biti će financirana iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te ovi troškovi neće na niti jedan način teretiti proračun ustanove. Uređenje ovih prostora i završni radovi nije bilo moguće prije utvrđenja specifikacije samog uređaja, odnosno tehničkih uvjeta za smještaj uređaja.

PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Komentar dodajte na Desktop verziji » DESKTOP VERZIJA