Zadar

PODACI IZ IZBORNOG POVJERENSTVA

Objavljujemo kompletne rezultate izbora za Vijeća mjesnih odbora u Gradu Zadru

Pogledajte koliko su glasova liste dobile i koliko će mandata imati

ARBANASI
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Arbanasi ima ukupno 1991 birača i da je glasovalo 202 birača, odnosno 10,14% od čega je bilo 198 ili 98,02% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 4 ili 1,98%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ- NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
42 glasa ili 21,21%
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS
156 glasova ili 78,79%

III. U mjesnom odboru Arbanasi pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ- NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Rosanda Sertić
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS
1. Zvonimir Rogić
2. Leo Mišura
3. Grozdana Perić
4. Viljam Kalmeta
5. Josip Galešić
6. Valter Mazija

 


BILI BRIG
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Bili Brig ima ukupno 6.080 birača i da je glasovalo 479 birača, odnosno 7,88 % od čega je bilo 475 ili 99,37 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 3 ili 0,63 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA -MODES HRVATSKA SOCIJALNOLIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA-MOST
NAPRIJED HRVATSKA!- PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
47 glasova ili 9,89 %
2. BRUNA ESIH- ZLATKO HASANBEGOVIĆ- NEOVISNI ZA HRVATSKU- NEOVISNI ZA HRVATSKU
55 glasova ili 11,58 %
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI- REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSPAS
148 glasova ili 31,16 %
4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - MARIN PIJACA
188 glasova ili 39,58 %
5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI- HNS
37 glasova ili 7,79 %

III. U mjesnom odboru Bili Brig pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA -MODES HRVATSKA SOCIJALNOLIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA-MOST
NAPRIJED HRVATSKA!- PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
1. Tomislav Zelić
2. BRUNA ESIH- ZLATKO HASANBEGOVIĆ- NEOVISNI ZA HRVATSKU- NEOVISNI ZA HRVATSKU
1. Mijo Džaja
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI- REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS
1. Nada Baričević
2. Ivanka Matulić
3. Josip Granjak
4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - MARIN PIJACA
1. Marin Pijaca
2. Branka Mijolović
3. Marin Kaleb
4. Nikolina Krpina

 

BOKANJAC
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Bokanjac ima ukupno 1.249 birača i da je glasovalo 286 birača, odnosno 22,90 % od čega je bilo 280 ili 97,90 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 6 ili 2,10 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. BRUNA ESIH- ZLATKO HASANBEGOVIĆ- NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
28 glasova ili 10,00 %
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI- REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
102 glasa ili 36,43 %
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - ENIO MEŠTROVIĆ
150 glasova ili 53,57 %

III. U mjesnom odboru Bokanjac pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI- REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
1. Nino Pavić
2. Neven Ažić
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - ENIO MEŠTROVIĆ
1. Enio Meštrović
2. Željko Krizman
3. Marko Radan

 


BRGULJE
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Brgulje ima ukupno 81 birača i da je glasovalo 57 birača, odnosno 70,37 % od čega je bilo 57 ili 100 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 0 ili 0 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS
20 glasova ili 35,09 %
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - ROMANO MALETIĆ
37 glasova ili 64,91 %

III. U mjesnom odboru Brgulje pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS
1. Danko Kačanić
2. Darko Šarunić
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - ROMANO MALETIĆ
1. Romano Maletić
2. Tomislav Ružić
3. Branko Kačanić

 


BRODARICA
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Brodarica ima ukupno 6 219 birača i da je glasovalo 466 birača, odnosno 7,49% od čega je bilo 461 ili 98,93% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 5 ili 1,07%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ- NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
162 glasa ili 35,14%
2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU -NEOVISNI ZA HRVATSKU
51 glas ili 11,06%
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS
193 glasa ili 41,87%

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI
DEMOKRATI- HNS
55 glasova ili 11,93%

III. U mjesnom odboru Brodarica pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ- NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Ante Rubeša
2. Ivica Žuvela
3. Vladimir Gambiraža
2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
1. Klaris Perić
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS
1. Marija Petani
2. Jurica Dujmović
3. Stipe Bušić
4. Edita Car
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI- HNS
1. Marina Polovina

 

 

CRNO
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Crno ima ukupno 554 birača i da je glasovalo 189 birača, odnosno 34,10 % od čega je bilo 186 ili 98,41 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 3 ili 1,59 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ- NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
37 glasova ili 19,89 %
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆA- HSP AS
149 glasova ili 80,11 %

III. U mjesnom odboru Crno pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ- NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Ivan Živković
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆA- HSP AS
1. Ivica Grugurović
2. Luka Vukoša
3. Mate Vukoša
4. Dino Marnika

 

 

CRVENE KUĆE
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Crvene kuće ima ukupno 2.065 birača i da je glasovalo 317 birača, odnosno 15,35 % od čega je bilo 315 ili 99,37 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 2 ili 0,63 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA-MODES HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA-MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ-NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
44 glasa ili 13,97 %
2. BRUNA ESIH- ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
37 glasova ili 11,75 %
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI- REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
221 glas ili 70,16 %
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI- HNS
13 glasova ili 4,13 %

III. U mjesnom odboru Crvene kuće pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI- REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
1. Davor Strika
2. Vjekoslav Bačić
3. Franjo Majdandžić
4. Kristina Vicković
5. Marin Dvornik

 

 

DIKLO
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Diklo ima ukupno 1623 birača i da je glasovalo 273 birača, odnosno 16,82 % od čega je bilo 268 ili 98,17 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 5 ili 1,83 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
i. AKCIJA MLADIH - AM MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST NAPRIJED HRVATSKA: - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA:
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
40 glasova ili 14,93 %
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA- PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
189 glasova ili 70,52 %
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
39 glasova ili 14,55 %

III. U mjesnom odboru Diklo pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST NAPRIJED HRVATSKA: - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Zvonimir Trošelj
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA- PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Martina Matešić
2. Verino Ladiš
3. Diana Grković
4. Mario Matešić

 


DRAČEVAC
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Dračevac ima ukupno 197 birača i da je glasovalo 50 birača, odnosno 25,38 % od čega je bilo 48 ili 96,00 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 2 ili 4,00 %.
II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆA- HSP AS
48 glasova

III. U mjesnom odboru Dračevac pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆA- HSP AS
1. Šime Radošević
2. Šime Mičić
3. Ivica Mičić

 

 

GAŽENICA
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Gaženica ima ukupno 2130 birača i da je glasovalo 202 birača, odnosno 9,48% od čega je bilo 198 ili 98,02% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 4 ili 1,98%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
41 glas ili 20,71%
2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU-NEOVISNI ZA HRVATSKU
60 glasova ili 30,30%
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU NARODNA STRANKA FEFORMISTI-REFORMISTI,
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
86 glasova ili 43,43%
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 11 glasova ili 5,56%

U mjesnom odboru Gaženica pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:

1. AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Budimir Genda
2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU-NEOVISNI ZA HRVATSKU
1. Ante Bobanović
2. Slađan Matulina
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU NARODNA STRANKA FEFORMISTI-REFORMISTI,
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
1. Pero Kalfić
2. Dario Runje
3. Robert Perica
4. Josip Buconjić

 


IST
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Ist ima ukupno 241 birača i da je glasovalo 56 birača, odnosno 23,23% od čega je bilo 56 ili 100% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 0 ili 0%.

II. Kandidacijska lista je dobila sljedeći broj glasova:
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA-DRAGAN KOMAĆ
56 glasova

III. U mjesnom odboru Ist pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA-DRAGAN KOMAĆ
1. Dragan Komać
2. Goran Josifovski
3. Josipa Kozulić
4. Ivan Segarić
5. Nikola Brok

 

 

JAZINE I
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Jazine I ima ukupno 2 726 birača i da je glasovalo 293 birača, odnosno 10,74 % od čega je bilo 290 ili 98,98 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 3 ili 1,02 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ- NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
90 glasova ili 31,03 %
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI- REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
91 glas ili 31,38 %
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - BORIS MARIN
80 glasova ili 27,59 %
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA LIBERALNI DEMOKRATI- HNS
29 glasova ili 10 %

III. U mjesnom odboru Jazine I pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ- NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Sandi Špaleta
2. Vladimir Zarić
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI- REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
1. Ivana Jakovac
2. Marin Vrsaljko
3. Jere Zurak
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - BORIS MARIN
1. Boris Marin
2. Emilijo Krstić

 


JAZINE II
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Jazine II ima ukupno 2 928 birača i da je glasovalo 226 birača, odnosno 7,71 % od čega je bilo 225 ili 99,56 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 1 ili 0.44 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
24 glasa ili 10,67 %
2. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU- NEOVISNI ZA HRVATSKU
41 glas ili 18,22 %
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
89 glasova ili 39.56 %
4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - ANTE JURIŠIĆ
38 glasova ili 16,89 %

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
33 glasa ili 14,67 %

III. U mjesnom odboru Jazine II pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Goran Ban
2. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU- NEOVISNI ZA HRVATSKU
1. Vedran Frakin
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Nikola Zorić
2. Ivan Knežević
3. Jurica Bosna
4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - ANTE JURIŠIĆ
1. Ante Jurišić
5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
1. Nino Mrčela

 


KOŽINO
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Kožino ima ukupno 735 birača i da je glasovalo 168 birača, odnosno 22,85% od čega je bilo 155 ili 92,26% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 13 ili 7,74%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU-NEOVISNI ZA HRVATSKU
36 glasova ili 23,23%
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
119 glasova ili 76,77%

III. U mjesnom odboru Kožino pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU-NEOVISNI ZA HRVATSKU
1. Ivan Poljaković
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Mario Medić
2. Mate Stručić
3. Elvira Sterle
4. Ivan Stručić

 


MALA RAVA
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Mala Rava ima ukupno 44 birača i da je glasovalo 24 birača, odnosno 54,55 % od čega je bilo 22 ili 91,67 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 2 ili 8,33 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
22 glasa

III. U mjesnom odboru Mala Rava pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Zdenko Simičić
2. Davor Simičić
3. Biserko Simičić
4. Dubravka Čmelić
5. Stjepana Lukašević

 


MALI IŽ
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Mali Iž ima ukupno 167 birača i da je glasovalo 30 birača, odnosno 17,96 % od čega je bilo 26 ili 86,67 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 4 ili 13,33 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - MLADEN LOVRIN
26 glasova

III. U mjesnom odboru Mali Iž pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - MLADEN LOVRIN
1. Mladen Lovrin
2. Aldo Orović
3. Ivica Jelić
4. Davor Grubar
5. Radojka Mijatov

 


MALI IŽ-POROVAC
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Mali Iž-Porovac ima ukupno 96 birača i da je glasovalo 20 birača, odnosno 20,83 % od čega je bilo 19 ili 95,00 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 1 ili 5,00 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - RUDOLF DUMIĆ
19 glasova

III. U mjesnom odboru Mali Iž-Porovac pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - RUDOLF DUMIĆ
1. Rudolf Dumić
2. Silvo Panović
3. Kažimir Martinović
4. Maksim Martinović
5. Davor Marelić

 


MASLINA
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Maslina ima ukupno 2865 birača i da je glasovalo 298 birača, odnosno 10,40 % od čega je bilo 291 ili 97,98 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 6 ili 2,02 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
33 glasa ili 11,34 %
2. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU- NEOVISNI ZA HRVATSKU
29 glasova ili 9,97 %
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS 77 glasova ili 26,46 %
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
50 glasova ili 17,18 %
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - MATE ZORICA
102 glasa ili 35,05 %

III. U mjesnom odboru Maslina pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Senad Tokić
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Zdenka Sršen-Juričević
2. Ante Vulić
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
1. Stanislav Urem
4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - MATE ZORICA
1. Mate Zorica
2. Mateo Ujaković
3. Daniela Zubčić

 


MOLAT
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Molat ima ukupno 159 birača i da je glasovalo 38 birača, odnosno 23,90 % od čega je bilo 25 ili 65,79 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 13 ili 34,21 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
25 glasova

III. U mjesnom odboru Molat pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
1. Franko Mračić
2. Zlatko Matulić
3. Henryka - Sylwia Tetzlaff - Mračić
4. Duško Dujmov
5. Ivanka Pušar Matunić

 


NOVI BOKANJAC
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Novi Bokanjac ima ukupno 1390 birača i da je glasovalo 199 birača, odnosno 14,32% od čega je bilo 195 ili 97,99% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 4 ili 2,01%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
54 glasa ili 27,69%
2. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
55 glasova ili 28,21%
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
61 glas ili 31,28%
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
25 glasova ili 12,82%

III. U mjesnom odboru Novi Bokanjac pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - i HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Ivana Miletić
2. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
1. Šime Rušin
2. Iva Šimunac
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Ivan Mijolović
2. Matea Bačić

 


OLIB
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Olib ima ukupno 197 birača i da je glasovalo 87 birača, odnosno 44,16 % od čega je bilo 84 ili 96,55 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 3 ili 3,45 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA-BRANKO BONDULIĆ
49 glasova ili 58,33 %
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
35 glasova ili 41,67 %

III. U mjesnom odboru Olib pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA-BRANKO BONDULIĆ
1. Branko Bondulić
2. Irena Budeša - Gagić
3. Ferdo Frantin
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Denis Pulišić
2. Edi Stipičević

 

 

PETRČANE
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Petrčane ima ukupno 668 birača i da je glasovalo 234 birača, odnosno 35,02% od čega je bilo 226 ili 96,58% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 8 ili 3,42%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - VELIMIR ČUBRIĆ
161 glas ili 71,24%
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
65 glasova ili 28,76%

III. U mjesnom odboru Petrčane pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - VELIMIR ČUBRIĆ
1. Velimir Čubrić
2. Damir Stanišić
3. Silvana Štokan
4. Marija Ispas
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Ivan Plazina

 

 

PLOČE
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Ploče ima ukupno 804 birača i da je glasovalo 254 birača, odnosno 31,54 % od čega je bilo 248 ili 97,64 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 6 ili 2,36 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU- NEOVISNI ZA HRVATSKU
83 glasa ili 33,47 %
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
102 glasa ili 41,13 %
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
63 glasa ili 25,40 %

III. U mjesnom odboru Ploče pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU- NEOVISNI ZA HRVATSKU 1. Mate Lukić
2. Nino Jurjević - Adžić
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Hrvoje Šarić
2. Emil Perović
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
1. Goran Perović

 


PLOVANIJA
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Plovanija ima ukupno 2196 birača i da je glasovalo 409 birača, odnosno 18,62% od čega je bilo 404 ili 98,78% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 5 ili 1,22%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! -PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
116 glasova ili 28,71%
2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU- NEOVISNI ZA HRVATSKU
35 glasova ili 8,66%
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS 

240 ili 59,41%

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI- HNS
13 glasova ili 3,22%

III. U mjesnom odboru Plovanija pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! -PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Mladen Malta
2. Tomislav Sturnela
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS
1. Željko Skukan
2. Andrije Marcelić
3. Matea Bakmaz
4. Boris Frakin
5. Maja Jergan

 

POLUOTOK
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Poluotok ima ukupno 3828 birača i da je glasovalo 364 birača, odnosno 9,51% od čega je bilo 359 ili 98,63% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 5 ili 1,37%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
122 glasa ili 33,98%
2. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU- NEOVISNI ZA HRVATSKU
22 glasa ili 6,13%
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS
161 glas ili 44,85%
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI- HNS
54 glasa ili 15,04%

III. U mjesnom odboru Poluotok pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Frane Brajković
2. Donat Dobrović
3. Lucia Kolega
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS
1. Iva Dunatov
2. Igor Šokota
3. Ivan Mišulić
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI- HNS
1. Daniel Radeta

 


PUNTAMIKA
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Puntamika ima ukupno 3633 birača i da je glasovalo 558 birača, odnosno 15,36% od čega je bilo 552 ili 98,92% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 6 ili 1,08%

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH - AM MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
90 glasova ili 16,30%
2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
39 glasova ili 7,07%
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
173 glasa ili 31,34%
4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - NIKO MARIN
238 glasova ili 43,12% 

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 
18 glasova ili 2,17%

III. U mjesnom odboru Puntamika pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Davor Šimićev
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Eduard Šimićev
2. Marino Pavin
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - NIKO MARIN
1. Niko Marin,
2. Ivan Anić
3. Tomislav Luštica
4. Renato Pavin

 

 

RIČINA
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Ričina ima ukupno 3046 birača i da je glasovalo 412 birača, odnosno 13.52 % od čega je bilo 407 ili 98.78 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 5 ili 1,21%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
122 glasa ili 29,98 %
2. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
32 glasa ili 7,86 %
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
90 glasova ili 22,11%

III. U mjesnom odboru Ričina pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Kristijan Kotlar
2. Božena Bačić
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Livio Stipčevič
2. Nade Kardum
3. Robert Šaban
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
1. Andrija Jurčević
2. Elena Galac

 

 

SMILJEVAC
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Smiljevac ima ukupno 3420 birača i da je glasovalo 231 birača, odnosno 6,75 % od čega je bilo 228 ili 98,70 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 3 ili 1,30 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
31 glas ili 13,60 %
2. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
40 glasova ili 17,54 %
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
139 glasova ili 60,96 %
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
18 glasova ili 7,89 %

1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Ante Periša
2. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
1. Mladen Jelinić
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Denis Karlović
2. Miranda Jamnicki Doimi Di Delupis
3. Alberto Rogić
4. Ivica Kapetanović
5. Danijela Rašin

 

 

STANOVI
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Stanovi ima ukupno 3534 birača i da je glasovalo 359 birača, odnosno 10,16 % od čega je bilo 355 ili 98,89 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 4 ili 1,11 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA-MODES HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA-MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ-NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
24 glasa ili 6,76%
2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
63 glasa ili 17,75%
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI- REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
248 glasova ili 69,86 %
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

20 glasova ili 5,63 %

1. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
1. Mile Knežević
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI- REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
1. Roland Dukić
2. Marijo Matić
3. Pavica Knežević
4. Frane Discordia
5. Marin Deur
6. Nikola Zrilić

 


VELA RAVA
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Vela Rava ima ukupno 75 birača i da je glasovalo 22 birača, odnosno 29,33% od čega je bilo 22 ili 100% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 0 ili 0%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
22 glasa

III. U mjesnom odboru Vela Rava pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Nedjeljko Ćuća
2. Ivan Bobić
3. Frane Božin
4. Mileva Rudić
5. Sonja Božin

 


VELI IŽ
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Veli Iž ima ukupno 435 birača i da je glasovalo 42 birača, odnosno 9,65% od čega je bilo 42 ili 9,65% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 0 ili 0%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - SINIŠA KULIŠIĆ
42 glasa

III. U mjesnom odboru Veli Iž pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - SINIŠA KULIŠIĆ
1. Siniša Kulišić
2. Denis Barić
3. Maja Sučić
4. Renata Jurić
5. Stiven Cvitanović

 

VIDIKOVAC
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Vidikovac ima ukupno 1796 birača i da je glasovalo 241 birača, odnosno 13,42 % od čega je bilo 236 ili 97,93 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 5 ili 2,07 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH -AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA -MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA -MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
17 glasova ili 7,20 %
2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
125 glasova ili 52,97 %
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
69 glasova ili 29,24 %
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 25 glasova ili 10,59 %

U mjesnom odboru Vidikovac pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:

1. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
1. Jure Knežević
2. Ivan Ivandić
3. Jure Marinović
4. Ivan Dundović
5. Antonio Dokoza
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Šime Čolak
2. Martina Miočić
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
1. Nera Kurta

 


VIŠNJIK
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Višnjik ima ukupno 4202 birača i da je glasovalo 251 birača, odnosno 5,97 % od čega je bilo 251 ili 100 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo ili 0 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA-MODES HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA-MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ-NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS 40 glasova ili 15,94 %
2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU-NEOVISNI ZA HRVATSKU
46 glasova ili 18,33 %
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI-REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
133 glasa ili 52,99 %
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
32 glasa ili 12,75 %

III. U mjesnom odboru Višnjik pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:

1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA-MODES HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA-HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA-MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ-NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
1. Tino Festini
2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU-NEOVISNI ZA HRVATSKU
1. Tihomir Kocanović
2. Ankica Šarić
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU NARODNA STRANKA- REFORMISTI-REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
1. Ante Babić
2. Ante Gospić
3. Tina Jurjako
4. Ivica Jukić
5. Željko Kovačević
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
1. Ilija Balta

 


VOŠTARNICA
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Voštarnica ima ukupno 2945 birača i da je glasovalo 128 birača, odnosno 4,35% od čega je bilo 128 ili 100% važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 0 ili 0%.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
16 glasova ili 12,50%
2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
25 glasova ili 19,53%
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
62 glasa ili 48,44%
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
25 glasova ili 19,53%

III. U mjesnom odboru pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
1. AKCIJA MLADIH - AM MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Neven Petrović
2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
1. Davor Peterko
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
1. Marinko Mikić
2. Darijo Vrsaljko
3. Milan Sanković
4. Josipa Škalabrin
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
1. Vladimir Bulić

 

 

ZAPUNTEL
I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora utvrđuje da mjesni odbor Zapuntel ima ukupno 75 birača i da je glasovalo 21 birača, odnosno 28 % od čega je bilo 21 ili 100 % važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 0 ili 0 %.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 21 glas

III. U mjesnom odboru Zapuntel pojedine kandidacijske liste dobile su mjesta kako slijedi:
AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA! HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1. Žarko Martedić
2. Branislav Perač
3. Senija Petričić

PRIKAŽI KOMENTARE (25)
Komentar dodajte na Desktop verziji » DESKTOP VERZIJA