Zadar

BROJNI SADRŽAJI U PROJEKTU BOGDANA MAROVA

Park na Žmirićima bit će jedan od najljepših u gradu

Predviđen je niz sadržaja za aktivan boravak u prirodi kao što su: amfiteatar, trim staza, šah, čunjevi, umjetna stijena za penjanje, vodena površina, boćalište, igralište za badminton...

Grad Zadar objavio je projekt parka Novi Bokanjac" arhitekta Bogdana Marova, kojim će se zapušteni prostor između Predvojničke (križanje na Putu Bokanjca) do Plodina na Žmirićima, odnosno ceste za Nin, pretvoriti u jedan od najljepših zadarskih javnih parkova.

U javno savjetovanje pušten je dokument kojim se zainteresiranim investitorima nudi pogled u projekt uz istaknutu procijenjenu vrijednost od 2,5 milijuna kuna bez PDV-a. U parku koji će se prostirati na 7,5 hektara, te će biti omeđen Ulicom Hrvatskog sabora na jugu, Putom Vrela na istoku i Ulicom Franje Fanceva na sjeveru, predviđen je niz sadržaja za aktivan boravak u prirodi kao što su: amfiteatar, trim staza, šah, čunjevi, umjetna stijena za penjanje, vodena površina, boćalište, igralište za badminton, stolni tenis, rampa za rollere, karoce, kamene skulpture, igrališta za djecu sa pješčanikom, drvenim površinama, travnjakom labirintom, nadstrešnice, pergole, uređene zelene površine, kameni zidovi , obnovljene mocire i suhozidi, obnovljena borova šuma. Sve površine urediti u skladu sa prirodnim okruženjem od prirodnih materijala, kamenog materijala zatečenog na lokaciji, drva, platna i sl.

- Park je osmišljen s nizom sadržaja za aktivni boravak u prirodi, igru i rekreaciju, edukaciju, te za odmor uz meditacjiu, čitanje i slične aktivnosti (nadstrešnice, pergole). Niz sadržaja parka koje predviđa ovaj Plan pretpostavlja dolazak svih uzrasta bez obzira na dob: održavanje predstava u prirodi, prvenstveno dječjih (amfiteatar), boravak na oplemenjenim površinama od prirodnih materijala, vodene površine, boćalište, površina za badminton, stolni tenis, rampa za rolere, umjetni zid za penjanje, šah, trim staza... Na ulazu u Park predviđen je paviljon sa sanitarnim čvorom, zaštitarska službom službom, spremište i sličnim, navodi Marov u svom projektu.

Današnje stanje unutar zone obuhvata karakterizira zapuštenost i neurednost te devastacija kvalitetne borove šume. Uslijed nekontroliranog rasta samoniklog bilja ne uočava se oblikovna osnova, a loš dojam pojačava zarasla površina u šumom prekrivenom prostoru.

Detaljni plan uređenja na ovom prostoru predviđa izgradnju upravnu zgradu Čistoće i Šumarije, no riječ je o planu starom 15 godina kojeg je radila arhitektica  Renata Čobrnić iz studija RENE. Plan će se morati mijenjati jer će Čistoća seliti u Crno, a ne na Žmiriće od kojih je odustala i uprava Šumarije.

Na istočnom dijelu područja obuhvaćenog Planom nalazi se napušteni vojni kompleks «Predvojnička», nekada centar za predvojničku obuku, kasnije u dijelu kompleksa smješteno je skladište „Elektre". Na tom prostoru nalazi se i telekomunikacijski stup kojeg je potrebno izmjestiti van obuhvata ovog plana.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima započelo je 21. studenog i trajat će tjedan dana, nakon čega će se raspisati natječaj. Nakon odabira ponude i uvođenja u posao izvođač će imati rok od 90 dana za dovršetak radova. Bude li sreće, u novom parku mogli bismo uživati već sljedećeg ljeta!

Plan za uređenje novog parka na Žmirićima
Foto:
PRIKAŽI KOMENTARE (13)
Komentar dodajte na Desktop verziji » DESKTOP VERZIJA