Zadar

PLAĆAJU IM SE NAKNADA TROŠKOVA I NAGRADA

Prijave za porotnike, samo za dostojne obnašanja dužnosti

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika

Grad Zadar poziva sve osobe koje su zainteresirane za obnašanje dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Zadru te suca porotnika za mladež Općinskog suda Zadru, a koji ispunjavaju sve opće i posebne uvjete propisane Zakonom o sudovima, Zakonom o državnom sudbenom vijeću te Zakonom o sudovima za mladež, da povodom javnog poziva podnesu pojedinačne prijave za kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Zadru te suca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru.

Za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin „dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika", kako se navodi u tekstu natječaja, osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću, koja dužnost porotnika može neometano obavljati te koja nije starija od 70 godina života.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika. Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta.

Za sve informacije u vezi javnog poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj telefona: 023/ 208-078 ili 023/208-172.

 

PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Komentar dodajte na Desktop verziji » DESKTOP VERZIJA